Za co odpowiada chłodnica samochodowa?

Chłodnica

Chłodnica samochodowa to element o stosunkowo prostej budowie, jednak spełnia bardzo ważną funkcję, gdyż wpływa na jakość pracy silnika, odpowiadając za jego prawidłowe chłodzenie. W tym artykule przyjrzymy się nieco bliżej chłodnicą samochodowym, przedstawiając ich budowę, specyfikę działania oraz ewentualne usterki, na jakie mogą być narażone.

 

Budowa i działanie chłodnicy samochodowej

Chłodnica silnika wygląda jak specyficzny panel, składający się z poziomych lub pionowych, cienkich rurek z blaszanym ożebrowaniem, dzięki któremu powierzchnia elementy jest większa, co wpływa na efektywność odprowadzania ciepła. Panel umożliwia  skuteczny przepływ powietrza, który następuje automatycznie po wprawieniu samochodu w ruch. W chwili postoju za funkcję tą odpowiada wentylator chłodnicy. Bardzo ważnym elementem jest też termostat, który otwiera połączenie z silnikiem w momencie, gdy woda uzyskuje prawidłową temperaturę.

Układ chłodzenia w pojazdach  odpowiada za utrzymywanie prawidłowej temperatury silnika. To bardzo ważne przede wszystkim ze względu na prawidłowy stan mieszanki paliwowo-powietrznej, co z kolei ma bezpośredni wpływ na spalanie. Silnik nie będzie prawidłowo działać zarówno wtedy, gdy jest za mocno rozgrzany, jak i wówczas, gdy osiągnie zbyt niską temperaturę. Chłodnica przeciwdziała obu tym sytuacjom,  zapewniając najlepsze warunki do pracy silnika. Jest to możliwe za sprawą krążenia w układzie chłodzenia płynu chłodzącego. Płyn, wychodząc z silnika, ma wysoką temperaturę, kiedy jednak przechodzi przez chłodnicę samochodową, temperatura znacząco się obniża.

 

Usterki eksploatacyjne chłodnicy samochodowej

Ze względu na stosunkowo prostą budowę oraz umiejscowienie chłodnica nie jest szczególnie narażona na awarię. Niemniej istnieje pewne ryzyko uszkodzeń, które będą wymagać profesjonalnej naprawy chłodnicy samochodowej.

Do najczęstszych przyczyn usterek chłodnicy zaliczamy m.in. ubytki płynu chłodzące w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub korozji, zanieczyszczenia (np. brud lub owady) prowadzące do zakłóceń w prawidłowej wymianie ciepła, a także zanieczyszczony lub zbyt stary płyn chłodzący w chłodnicy. Wszystkie te nieprawidłowości powinny być jak najszybciej zidentyfikowane i naprawione, gdyż mogą doprowadzić nie tylko do znaczącego uszkodzenia chłodnicy, ale nawet i silnika.