Kiedy konieczne jest lutowanie chłodnicy?

Układ chłodzenia to ważny element wszystkich pojazdów i wielu maszyn. Jego skuteczność pozwala na ochronę jednostki napędowej przed szkodliwym przegrzaniem. To może być przyczyną poważnych uszkodzeń, np. zatarcia silnika.  Z tego powodu chłodnica musi pozostać w dobrym stanie technicznym. Czy można ją naprawiać poprzez lutowanie? Kiedy ma ono sens?

lutowanie chłodnicy

Kiedy może być potrzeba profesjonalna regeneracja chłodnicy?

Chłodnica jest podzespołem, który jest narażony na różnego rodzaju uszkodzenia. Wynika to głównie z jej położenia. Mogą jej zagrozić:

  • stłuczka drogowa,
  • kamienie i drobne elementy, które dostają się przez szczeliny jej osłony,
  • nieostrożne serwisowanie pojazdu,
  • korozja,
  • mikrouszkodzenia wynikające z drgań i naprężeń powstających w trakcie jazdy,
  • upływ czasu.

Wiele tak powstałych uszkodzeń można naprawić, np. poprzez lutowanie chłodnicy. Warto się podjąć jej regeneracji jeśli awaria jest niewielka. Zadanie to, w każdym przypadku, należy zlecić doświadczonemu warsztatowi samochodowemu. Wymaga ono bowiem precyzji i delikatności.

Na czym polega lutowanie chłodnicy?

Lutowanie chłodnicy pozwala oszczędzić pieniądze, gdy element ten uległ niewielkiej usterce. Na ogół można w ten sposób przywrócić mu pełną sprawność, bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych i materiałów. Sprawdzi się ono w przypadku niewielkich ubytków i przecieków. Metoda ta zapewnia wyjątkową szczelność połączenia. Polega ona na wprowadzeniu w powstałą szczelinę roztopionego lutu, który wypełnia łączone powierzchnie. Lut krzepnie i tworzy twardą, wytrzymałą powłokę. Nie ulega ona stopieniu czy nadtopieniu.

Ważne jest odpowiednie przygotowanie elementów, które mają być lutowane. Trzeba je wyczyścić, wyprostować, jeśli to konieczne i pokryć warstwą wody lutowniczej.