Czy kolor płynu chłodniczego ma znaczenie dla działania instalacji?

Kupując płyn chłodniczy można odnieść wrażenie, że jego kolor jest jednocześnie jakimś oznakowaniem jego właściwości. Czy jest to prawda?

Skład płynu chłodniczego

wlewanie płynu chłodniczegoNiemal wszystkie płyny chłodnicze składają się z dwóch składników: wody i glikolu etylenowego, zmianie ulegać mogą jedynie ich proporcje. Nieco rzadziej spotkać można płyny z glikolem propylenowym zamiast etylenowego, ponieważ jest on nietoksyczny, więc jest to opcja zdecydowanie bardziej przyjazna dla środowiska. Ponieważ glikol propylenowy jest droższy w produkcji, to i płyny chłodnicze go zawierające również są odpowiednio droższe. Jednak niezależnie od zastosowanego glikolu każdy płyn chłodniczy spełnia swoje zadanie.

Czy kolor płynu chłodniczego ma znaczenie?

Jest to kwestia bardzo prosta: nie, kolor płynu chłodniczego nie ma żadnego wpływu na działanie instalacji, chociaż faktycznie można odnieść takie wrażenie. Płyny chłodnicze barwione są ze względów praktycznych oraz bezpieczeństwa: barwienie płynu zmniejsza ryzyko przypadkowego jego połknięcia, a w przypadku wystąpienia przecieku pozwala na szybsze zlokalizowanie miejsca nieszczelności w układzie. Warto pamiętać, że kolor płynu może ulec zmianie wskutek korozji lub zmieszania się z olejem po uszkodzeniu uszczelki nad głowicą, a w takim przypadku należy udać się do warsztatu na serwis chłodnicy.

Czy można mieszać płyny chłodnicze o różnych kolorach?

Płyny chłodnicze o różnych kolorach jak najbardziej można ze sobą mieszać, pod warunkiem że są one produkowane w tej samej technologii: IAT, OAT lub HOAT, dlatego ważne jest czytanie etykiet. Zmieszanie płynów różniących się pod tym względem nie powinno doprowadzić bezpośrednio do żadnej usterki, ale może znacząco obniżyć właściwości ochronne płynów. W razie wątpliwości należy postawić na płyn uniwersalny.